page1image57370368

Referat af ordinær generalforsamling i Brønderslev Motions Cykelklub onsdag d. 4. marts 2020

Referent Jytte Vestergaard

1. Valg at dirigent.

Valgt blev Peter Larsen, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var 40 fremmødte.

2. Formandens beretning over det forløbne år. Godkendt

Formanden kunne fortælle at der havde været god aktivitet i 2019 og god deltagelse i Eventudvalgets aktiviteter. Rigtig mange har kørt MTB i vinter og der har også været en del på landevejen på racer.
Sæsonstart lørdag d. 28. marts 2020 afholdes på BI-centret
Bestyrelsens overordnede opgaver:
Conventus: regnskabsdel
Sponsorkontrakter
Tøjbestillinger
Harzen – Cykelferie for ALLE. Der er p.t. 15 tilmeldte
Markedsløb – det overordnede
Strategi
Efterfølgende var der diskussion angående hjemmeside, Facebook og mails. Hvor skal relevante oplysninger formidles og hvor skal kommunikation foregå? Ikke alle medlemmer har en Facebookprofil

3. Det reviderede regnskab. Godkendt

Kassebeholdningen er 281.818 kr.
Klubben har p.t. 94 betalende medlemmer. Det er faldende ift. forrige år.

4. Fastsættelse at årets kontingent. a) Forslag

200 Junior <18 400 Senior >18

Ud over bestyrelsens forslag kom der endnu 3 forslag fra forsamlingen, hvoraf dette blev vedtaget: 100 kr. Junior <18 år
200 kr. Senior >18 år

5. Indkomne forslag.

500 Familie kontingent (Pia Nørgaard)
300 Senior >18 (Peter Larsen)
Disse forslag kom ikke i betragtning, da man allerede under punkt 4 fastsatte kontingent.

6. Valg at bestyrelse, suppleanter og revisor.

1

 • -  René Mørk Sand (På valg: Genopstiller ikke) Udgår af bestyrelsen Jakob Grønborg Pedersen (På valg: Genopstiller) Genvalgt for 2 år Birgitte Holt Larsen nyvalgt til bestyrelsen for 2 år

 • -  Daniel Andersson Gregersen (Ikke på valg)

 • -  Lasse Fjeldgaard Villadsen (Ikke på valg)

 • -  Allan Mariegaard (Ikke på valg)

 • -  Lars Ellitsgaard (Suppleant: På valg) Genvalgt som suppleant for 1 år

 • -  Niels Jørgen Tveden (Revisor: Ikke på valg)

  7. Valg af Markedsløbsudvalg

 • -  Peter Larsen (Ikke på valg) Der var tvivl om hvorvidt Peter var på valg. Man enedes om at genvælge ham for 2 år, så hele udvalget ikke er på valg samtidig.

 • -  Sille Rye (På valg) Udgår efter eget ønske

 • -  Simon Nielsen (Ikke på valg)

 • -  Dennis Haaning (Ikke på valg)

  Ingen nye ønske at få en plads i udvalget. Tilbuddet står åbent fremover. Giv blot et praj til Peter Larsen

  8. Eventuelt.

  a) Markedsløbet v/Peter Larsen

  Deltagerantal ligger relativt stabilt, når man ser det over en årrække.
  Vi søger altid idéer, som kan tiltrække flere deltagere.
  Nye idéer på bedding er: Gratis for børn at deltage mod forevisning af tivolibillet og ifølge med betalende voksen.
  Ny 5 km. rute, som kan gentages flere gange. Man vælger selv løb/gå/cykle. Samme pris uanset valg: 50 kr.
  Udvalget arbejder med ”pakkeløsning” til f.eks. virksomheder/firmaer:
  GULD = 40 billetter
  SØLV = 20 billetter
  BRONZE = 10 billetter
  Billetterne købes til fuld pris, men man håber på at kunne samle flere holdtilmeldinger. Forhåndstilmelde betaler fremover gebyr til Lapio på 12,50 kr.
  SE vækstfonden har bevilget 3600 kr. til nyt tidtagerudstyr. Pris på udstyret er ca. 70000 kr. Vi har sendt ansøgninger til flere lokale pengeinstitutter også. Vi forventer 10000 kr. fra SparNord.
  Udstyret skal bruges til Sommercup, hvor det store deltagerantal efterhånden besværliggør manuel tidtagning.
  Peter gennemgik organisering og opgavefordeling i udvalget.

  b) Sommercup v/Steffen Schneider

  528 deltog i 2019 fordelt på 240 ryttere. Grupperne er udvidet fra 4-5 grupper, som kører med forskellige gennemsnitshastigheder. Det var ingen succes at oprette en gruppe for damer .
  Alle kan være med. Der er også en motionsgruppe.

  Der er lavet program for 2020. Følg med på Facebook BMC Sommercup.

2

c) Eventudvalg v/ Lars Ellitsgaard

Birgitte Holt Larsen udgår af Eventudvalget.
Eventudvalget har lavet flere sociale ture i løbet af året. Bl.a. til Slettestrand og Sæby. De har serveret kaffe og kage efter træningen nogle gange og ikke mindst arrangerede de en fantastisk Oktoberfest.
De har serveret kaffe og kage efter træningen nogle gange og ikke mindst arrangerede de en fantastisk Oktoberfest.
Der var ingen som ønskede at indtræde i udvalget, men giv besked til Lars Ellitsgaard, hvis du har lyst til at sidde i udvalget eller har gode idéer til events i 2020. Ud over Lars er Thomas Vest og Henning Bøgsted og så i udvalget.

d) Cykelmotion Danmark, som klubben abonnerer på, er blevet leveret ustabilt i 2019. Vi forventer at modtage 5 numre i løbet af 2020. De lægges frem i klubhuset som vanligt, men antallet er sat ned.